Projektowanie i analiza konstrukcji

Projektowanie konstrukcji stalowych, czy żelbetowych wymaga odpowiedniego oprogramowania. Najlepiej, jeżeli w tym samym narzędziu możliwa jest także analiza konstrukcji. Na rynku są dostępne uniwersalne, wszechstronne oprogramowania i inżynierowie chętnie po nie sięgają. Kompleksowa obsługa za pomocą jednego rozwiązania jest dużym uproszczeniem.

Bardzo ważne jest także projektowanie konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu. Takie programy jak np. SCIA Engineer obsługują szeroki zakres norm, w tym EN (wspomniane Eurokody + załączniki krajowe), IBC (Norma Amerykańska) ABNT – NBR (Norma Brazylijska). Taka wszechstronność jest bardzo pomocna w zespołach międzynarodowych, projektujących na potrzeby różnych krajów.

Zarówno projektowanie konstrukcji stalowych i żelbetowych powinna uzupełniać analiza konstrukcji. Wspomniany już program dla konstruktorów i inżynierów umożliwia przeprowadzenie zaawansowanej analizy MES, w tym faz konstrukcyjnych, obliczeń nielimitowanych i dynamicznych, a także analizę czasową i sekwencyjną.

Wymienione projektowanie konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu polega na opieraniu się na zestawie Norm Europejskich w państwach członkowskich Unii Europejskiej na podstawie Dokumentu Harmonizacyjnego. Te kody dzielą się na pakiety dotyczące określonych zagadnień i typów konstrukcji, np. EN 1990 – Eurokod 0 – Podstawy projektowania konstrukcji.

Projektowanie konstrukcji stalowych jest wymagające. Konieczne są wiedza, doświadczenie i odpowiednie narzędzia. Wybór oprogramowania niejednokrotne determinuje komfort i szybkość naszej pracy. Warto szukać rozwiązań, które jednocześnie umożliwią modelowanie, analizę, generowanie wyników i projektowanie konstrukcji żelbetowych wg Eurokodu w jednym systemie.

Takim narzędziem jest np. SCIA Engineer. Najlepszym sposobem na zapoznanie się z jego możliwościami będzie pobranie wersji demonstracyjnej ze strony produktu. Samodzielne testowanie narzędzia zawsze jest bardziej wartościowe niż czytanie opisów na jego temat.